logotype

 

Tribal jest stylem tańca orientalnego powstałym w drugiej połowie XX wieku w Kaliforni. Prekursorką tego tańca jest Jamila Salimpour, która utworzyła grupę Bal Anat. Tribal jest mieszanką różnych stylów tanecznych. Początkowo były to  tańce różnych regionów Północnej Afryki oraz Środkowego Wschodu, a następnie został rozszerzony o flamenco oraz klasyczne tańce indyjskie. W obrębie tribalu można wyróżnić także Tribal Fusion oraz American Tribal Style. Tribal Fusion to najnowsza odmiana, która bazuje m. in. na tradycyjnym tańcu brzucha, jak i na wielu innych technikach, np. jazzu czy też hip - hopu. Muzyka jest również bardzo różnorodna. W przeciwieństwie do ATS, w Tribal Fusion tancerze układają choreografie. Bywa tańczony zarówno solowo, jak i w grupie. ATS jest bowiem tzw. zbiorową improwizacją, której twórczynią jest Carolena Nericcio. W obrębie tej techniki grupa tworzy własne kombinacje i zestaw ruchów i kombinacji wykonywanych poprzez dawanie stosownych sygnałów. Często używanym rekwizytem są tu saggaty.